مرکز مطالعاتی، علمی و پژوهشی غرب و شرق آسیا
English | فارسی

همکاران و مشاوران علمی

دکتر سید فرید العطاس

مشاور آکادمیک

دکتر سید فرید العطاس محقق، نویسنده و استاد دانشگاه ملی سنگاپور در گروه جامعه شناسی و مطالعات مالایی است. وی پیش از این استاد دانشگاه مالایا UM در گروه مطالعات جنوب شرق آسیا بوده است. فرید العطاس متخصص در جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی علوم اجتماعی، جامعه شناسی ادیان و گفتگوی میان ادیان است.