مرکز مطالعاتی، علمی و پژوهشی غرب و شرق آسیا
English | فارسی

کنفرانس بین المللی میراث تمدنی و فرهنگی مشترک ایران و جهان مالایی زبان

0

آسیای ما- سمینار بین المللی “میراث تمدنی و فرهنگی مشترک ایران و جهان مالایی زبان با تاکید بر مالزی” با حضور اندیشمندان ایران و کشورهای مالایی زبان در روزهای یازده و ۱۲ فوریه برابر با ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه برگزار می شود.

این سمینار با مشارکت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی و همکاری موسسه مطالعاتی پژوهشی آسیای ما(asiawe) و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مالایا مالزی و دانشگاه ملی سنگاپور برگزار خواهد شد.

موضوعات مورد بررسی در این سمینار

روابط تاریخی، فرهنگی ایران و جهان مالایی و کشورهای جنوب شرق آسیا
روابط کنونی فرهنگی ایران و جهان مالایی و بررسی چشم انداز فرصت های آینده
تعاملات فرهنگی، مذهبی ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا
نقش ایران در معرفی و ترویج عرفان و تصوف در جنوب شرق آسیا به ویژه در مالزی
تعاملات اندیشمندان و متفکران اجتماعی و فلاسفه ایران و جنوب شرق آسیا
تفاوتها و شباهتها در تصوف میان ایران و جنوب شرق آسیا به ویژه جهان مالایی
تعامل، همچنین نفوذ زبان فارسی در ادبیات و ترجمه در جنوب شرق آسیا و جهان مالایی
تعاملات آکادمیک ایران و جهان مالایی در گذشته و حال خواهد بود.

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است. لینک ثبت نام 

زمانبندی برنامه های کنفرانس بین المللی میراث تمدنی و فرهنگی مشترک ایران و جهان مالایی زبان:

شنبه ۱۱ فوریه ۲۳ بهمن

۰۹:۳۰-۰۹:۴۰: اعلام آغاز سمینار (دکتر داوود مهرابی)
۰۹:۴۰ – ۱۰:۰۰: خوشامدگویی توسط دکتر فرید العطاس و مرضیه افخم سفیر محترم ایران در مالزی

۱۰:۰۰ – ۱۱:۰۰ نمایش فیلم و گفتگو درمورد ایران توسط دانشجویان مالزیایی

۱۱:۰۰ – ۱۱:۳۰: سخنرانی دکتر بخاری لیبیس از مالزی با عنوان: تحلیل و بررسی آوایی و معنایی واژهای فارسی در زبان مالایی
۱۱:۳۰– ۱۱:۴۰ پرسش و پاسخ، هماهنگ کننده جلسه: دکتر محمدرضا بیک زاده

۱۱:۴۰ – ۱۲:۱۰:  سخنرانی دکتر حسین هریانتو از اندونزی با عنوان: تاثیر فرهنگ ایران بر سنت روشنفکری اسلام در اندونزی از گذشته تا امروز.
۱۲:۱۰ –۱۲:۲۰ پرسش و پاسخ، هماهنگ کننده جلسه: دکتر وان زیلان قمرالدین

۱۲:۲۰- ۱۲:۵۰ سخنرانی دکتر هیلارین لری فرانسیس از سنگاپور با عنوان: نفوذ فرهنگی، موسیقایی ایران در جهان مالایی
۱۲:۵۰ –۱۳:۰۰ پرسش و پاسخ

۱۳:۰۰ – ۱۴:۰۰ ناهار

۱۴:۰۰– ۱۴:۳۰ سخنرانی دکتر محمدرضا اسفندیار از ایران با عنوان: تصوف: مسیر بین فرهنگی گفتگو میان ایران و جهان مالایی
هماهنگ کننده جلسه: دکتر اماواتی بنت محمد

۱۴:۴۰-۱۵:۱۰ سخنرانی تئو لی کن از دانشگاه ملی سنگاپور با عنوان عدالت در تفکر اجتماعی، بررسی آراء شریعتی و سید حسین العطاس
۱۵:۱۰-۱۵:۲۰ پرسش و پاسخ، هماهنگ کننده جلسه: دکتر زاید احمد

۱۵:۲۰– ۱۵:۵۰ سخنرانی دکتر سید فرید العطاس از دانشگاه ملی سنگاپور با عنوان: چالشهای وحدت میان مسلمانان با بررسی آراء شریعتی، نورسی و العطاس
۱۵:۵۰-۱۶:۰۰ پرسش و پاسخ، هماهنگ کننده جلسه: دکتر زاید احمد

۱۶:۰۰-۱۶:۳۰ سخنرانی دکتر حمیده مولایی از ایران با عنوان: رویکرد بین فرهنگی ایران در رسانه های مالزی و بالعکس
۱۶:۳۰-۱۶:۴۰ پرسش و پاسخ، هماهنگ کنده جلسه: دکتر حامدی بن محمد عدنان

۱۶:۴۰ پایان روز اول و پذیرایی

یک شنبه ۱۲ فوریه ۲۴ بهمن ماه
۰۹:۳۰ – ۰۹:۳۵ اعلام آغاز روز دوم سمینار (دکتر داوود مهرابی)
۰۹:۳۵ – ۰۹:۴۵ خوشامدگویی: علی محمد سابقی رایزن فرهنگی ایران در مالزی

۰۹:۴۵ – ۱۰:۱۵ سخنرانی دکتر امیرحسین ذکرگو از ایران با عنوان: مقدمه ای بر ترجمه اسرار العرفان حمزه فنصوری

۱۰:۱۵ – ۱۰:۲۵ پرسش و پاسخ، هماهنگ کننده جلسه دکتر مدیا و دکتر بهارالدین احمد

۱۰:۲۵ – ۱۰:۵۵ سخنرانی دکتر ازهر ابراهیم از سنگاپور با عنوان: انسانگرایی در فلسفه ادب فارسی و تاج السلاطین
۱۰۵۵ – ۱۱۰۵ پرسش و پاسخ، هماهنگ کننده جلسه: دکتر محمد فیصل موسی

۱۱:۰۵ – ۱۱:۳۵ سخنرانی ندا ذوقی از ایرن با عنوان: اقتصاد هنر و جهانی شدن با رویکرد بررسی بازار هنر ایران در مالزی
۱۱:۳۵ – ۱۱:۴۵ پرسش و پاسخ، هماهنگ کننده جلسه: سیف الله نورهیدی

۱۱:۴۵ – ۱۲:۱۵ سخنرانی دکتر باستیان زولینو از اندونزی با عنوان: بررسی اصول زمامداری در ایران و جهان مالایی در سیاست نامه و تاج السلاطین
۱۲:۱۵ – ۱۲:۲۵ پرسش و پاسخ، هماهنگ کننده: دکتر ماندانا برکشلی

۱۲:۲۵ – ۱۲:۵۵ سخنرانی دکتر الهام سادات میرزانیا باعنوان: شرح ماهونای ملاکا به عنوان تمثیلی برای صلح جهانی
۱۲:۵۵ – ۱۳:۰۵ پرسش و پاسخ

۱۳:۰۵- ۱۳:۳۰ اجرای زنده موسیقی ایرانی توسط گروه هم آوا
۱۳:۳۰ ناهار و پایان سمینار

آدرس محل برگزاری:

The University of Nottingham
۲nd Floor, Chulan Tower 3, Jalan Conlay, 50450
Kuala Lumpur, Malaysia

سیستم پاسخ بسته شده است.