مرکز مطالعاتی، علمی و پژوهشی غرب و شرق آسیا
English | فارسی

گفتگوی اسلام و مسیحیت

0

آسیای ما- دکتر قاسم کاکایی روحانی و عرفان‌پژوه ایرانی و استاد فلسفه و عرفان اسلامی در مقاله در مورد گفتگوی ادیان با عنوان گفتگوی اسلام و مسیحیت از دیدگاه ابن عربی و اکهارت معتقد است که ادیان بزرگ ابراهیمی امروز در برابر هجوم اندیشه های الحادی قرار گرفته اند و باید پاسخگوی انتظارات بشر این عصر از دین باشند.

از این رو گفتگوی آنها برای رسیدن به مواضعی واحد اجتناب ناپذیر می نماید. این مقاله بر آن است که راه گفتگو را باید در باطن دین جستجو کرد و در این میان عرفا بیشترین سهم را می توانند، داشته باشند. نگارنده در راستای گفتگوی بین اسلام و مسیحیت، ابن عربی و اکهارت را که بزرگترین عرفای نظریه پرداز اسلام و مسیحیت اند برگزیده و از دیدگاه آنان بحث را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. تسامح دینی و فوق آن با پلورالیسم، وحدت ادیان و اختلاف شرایع و نیز موانع کلامی گفتگوی بین اسلام و مسیحیت و راههای رفع آنها از دیدگاه این دو عارف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

ادامه مقاله را میتوانید در این لینک بخوانید.

درباره نویسنده

دکتر قاسم کاکایی

دکتر قاسم کاکایی (متولد ۱۳۳۶ در شیراز) روحانی و عرفان‌پژوه ایرانی و استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز است. وی مدرس حوزه و دانشگاه در دروس دینی و عربی، الهیات، تفسیر قرآن همچنین فلسفه و عرفان است. وی در دانشگاه جنوب کالیفرنیا و پارامادینا جاکارتا نیز استاد مدعو بوده است. وی علاوه بر سوابق اجرایی و آموزشی دارای پژوهشهای فراوان در حوزه نشر مقاله و کتاب است.

سیستم پاسخ بسته شده است.