مرکز مطالعاتی، علمی و پژوهشی غرب و شرق آسیا
English | فارسی

سفر رئیس جمهور ایران به مالزی، تحکیم روابط شرق و غرب آسیا

0

موحد رسلان

آسیای ما- موحد رسلان بن موحد نور محقق مالزیایی معتقد است که سفر رئیس جمهور ایران به مالزی، ویتنام و تایلند می تواند آغاز دوباره ای برای تحکیم روابط میان شرق و غرب آسیا باشد.

دکتر موحد رسلان موحد نور معاون پژوهشی دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه مالایا در گفتگویی با آسیای ما گفت که سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا یک فصل جدید در تحکیم روابط میان ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا همچنین شروع دوباره ای برای ارتباط میان کشورهای منطقه با خاورمیانه است.

محقق تاریخ و تمدن اسلامی گفت که ایران و مالزی می توانند با افزایش همکاریهای اقتصادی به ویژه همکاریهای نفتی و صادرات و واردات انرژی و روغن پالم از دو کشور به روابط خود استحکام بیشتری ببخشند.

وی اضافه کرد از آنجایی که غرب همیشه به خاطر منابع طبیعی سرشار ایران در پی تحریم و منزوی کردن این کشور بوده است تحکیم روابط ایران با کشورهای آسیایی به خصوص قدرتهای منطقه می تواند فصل جدیدی در ارتباطات میان شرق و غرب آسیا باشد.

موحد رسلان افزود، یکی دیگر از رویکردهای این سفر می تواند بهبود تنش میان ایران و عربستان باشد و در واقع مالزی می تواند برای بهتر شدن روابط ایران و عربستان که پس از اعدام شیخ نمر و حوادث منا رو به تیرگی گذاشته، میانجیگری کند.

وی معتقد است تیرگی روابط کشورهای اسلامی به ویژه ایران و عربستان به نفع خاورمیانه نیست و با توجه به مشکلات افراطی گری و گروههای تروریستی در منطقه بهتر است که این روابط بهبود یابند.

این محقق مالزیایی معتقد است روحانی عملکرد بهتری در سیاستهای اقتصادی و خارجی و انرژی هسته ای نسبت به رئیس جمهور پیشین ایران داشته است.

موحد رسلان با ابراز امیدواری از تحکیم روابط ایران و مالزی پس از سفر رئیس جمهوری ایران به این کشور گفت که حسن روحانی به دلیل آنکه به گفتگو و احترام متقابل معتقد است می تواند در تحکیم روابط میان شرق و غرب آسیا نقش موثری داشته باشد.

موحد رسلان با امید به تحکیم روابط ایران و مالزی، گفتگوی تمدنها و ادیان و احترام متقابل را تنها راه برون رفت از مشکل گروههای افراطی و تروریستی در جهان دانست و گفت رئیس جمهوری ایران تا کنون نقش موثری برای ایجاد روابط بهتر ایران و جهان داشته است.

سیستم پاسخ بسته شده است.