مرکز مطالعاتی، علمی و پژوهشی غرب و شرق آسیا
English | فارسی

درباره

موسسه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی غرب و شرق آسیا (آسیای ما) توسط گروهی از محققین و به منظور ایجاد هر چه بیشتر و بهتر روابط میان دو منطقه شرق و غرب آسیا آغاز به کار کرد. در واقع موسسه مطالعاتی آسیای ما، در تلاش برای بهبود روابط میان شرق آسیا که شامل کشورهای شمال و جنوب شرقی آسیا با تمرکز ویژه بر روی آ.سه.آن است، با کشورهای واقع در غرب این قاره که شامل خاورمیانه نیز میشود.

این مناطق در خانه ای مشترک با ادیان و فرهنگهای مختلف قرار دارند و در حالیکه خاورمیانه مهد ادیان الهی همچون اسلام، مسیحیت و یهودیت به شمار میرود، شرق آسیا علاوه بر حفظ باورهای بومی و فرهنگی خود و ادیانی همچون بودیسم، تائوئیسم و سیکیسم همواره متاثر از ادیان الهی برآمده از غرب آسیا بوده است. این در حالی است که ادیان و فرهنگ متفاوت در مناطق مختلف این قاره در زمانهای گذشته تاثیر زیادی بر روی روابط سیاسی و اقتصادی میان این کشورها داشته است.

با نگاهی به روابط میان این مناطق میتوان به این نتیجه رسید که جهان تنها بر روی رویدادهای مهم اتفاق افتاده در آن متمرکز است و کمتر به اشترکاتی که باعث هر چه بیشتر و بهتر شدن روابط خواهد انجامید توجه شده است. بنیانگذاران “آسیای ما” با توجه به فقدان مطالعات علمی در زمینه تاثیرات متقابل شرق و غرب آسیا در جهت هر چه بیشتر و بهتر شدن روابط میان این کشورها، در نظر دارد تا با تلاش هر چه بیشتر به بررسی و از بین بردن شکاف در ارتباطات میان این دو منطقه بپردازد.